Aplikacja Parlament tworzona przez Fundację Media 3.0  zbudowana jest w oparciu o oficjalne dane dzięki API serwisu mojepanstwo.pl prowadzonego przez Fundację ePaństwo. Projekt rozbudowywany jest jako open source na serwisie Github w oparciu o środowisko programistyczne Xamarin z możliwością rozwoju na systemy IOS i Windows Phone.

Funkcje

 • Zapoznaj się z podstawowymi danymi posła (jaką ma frekwencję i jak ostatnio głosował)
 • Znajdź swojego posła i skontaktuj się z biurem poselskim
 • Sprawdź najnowsze projekty aktów prawnych
 • Zobacz najnowsze wyniki głosowań nad aktami prawnymi
 • Zapoznaj się z wystąpieniami i interpelacjami konkretnych posłów
 • Śledź ostatnią aktywność posła

Aktualnie pracujemy nad

 • Powiadomienia na słowa kluczowe w procesie legislacyjnym
 • Dane z Senatu

Problem z dostępem do danych, czyli co nas skłoniło do stworzenia Aplikacji Parlament ?

Do tej pory w Polsce nie powstało żadne narzędzie mobilne, które pozwalałoby śledzić i analizować dane związane z funkcjonowaniem polskiego parlamentu (Sejmu i Senatu). Problem przejrzystości i udostępniania danych w formie umożliwiającej ich przetwarzanie bezpośrednio wpływa na jakość stanowionego prawa i ma ścisły związek z nadużyciami i egzekwowaniem swoich praw przez obywateli. Sąd Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości UE jasno stwierdził, że „aby obywatele mieli możliwość egzekwowania swoich demokratycznych praw, muszą być w stanie dokładnie śledzić proces podejmowania decyzji (…) i mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji”. Jednocześnie do korzystania z Internetu użytkownicy coraz częściej wybierają narzędzia mobilne. Jak podają autorzy raportu “Diagnoza społeczna 2013” w 2013 r. w Polsce aż 87,4 proc. ludności korzystało z telefonów komórkowych, zaś najszybciej rosnąca grupa to konkretnie użytkownicy smartfonów, która zwiększyła się z 2,8 proc. w 2011 roku do 25,1 proc. w 2013. W przypadku aplikacji przetwarzających dane publiczne funkcjonalności te okazują się niezwykle użyteczne. Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja Congress stworzona przez Sunlight Foundation, amerykańską fundację zajmującą się przetwarzaniem danych publicznych. Chcąc stworzyć polski odpowiednik aplikacji, nawiązaliśmy współpracę właśnie z tą amerykańską fundacją.

Dla kogo tworzymy Parlament?

Adresatami są wszyscy użytkownicy smartfonów zainteresowani sprawami publicznymi, a w szczególności :

 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji strażniczych oraz zajmujących się prawnymi aspektami funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 • Zaangażowani w życie publiczne obywatele, w tym dziennikarze obywatelscy, blogerzy, przedstawiciele samorządów lokalnych.
 • Młode osoby programujące i interesujące się nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które jednak nie mają doświadczenia w przetwarzaniu danych publicznych i tematyka ta jest im mało znana.

Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat dwóch izb polskiego parlamentu oraz zwiększenie dostępności do informacji na temat ich funkcjonowania. A dokładniej :

 • Zwiększenie wiedzy na temat działalności Sejmu i Senatu (proces legislacyjny i samychprzedstawicieli)
 • Zwiększenie partycypacji obywatelskiej (umożliwienie szybkiego kontaktu z posłami, tagowanie konkretnych spraw)
 • Zwiększenie efektywnego pozyskiwania informacji publicznych z procesu legislacyjnego
 • Podniesienie świadomości na temat wykorzystywania publicznych baz danych i informacji sektora publicznego do budowania aplikacji mobilnych.

Słów kilka na temat aplikacji Parlament 

512x512parlament

Aplikacja budowana jest w nowoczesnym środowisku programistycznym – Xamarin, dzięki czemu, można w łatwy sposób rozwijać aplikację na trzy systemy – IOS, Android i Windows Phone. Dane pobierane z aplikacji pochodzą z API mojepanstwo.pl – serwisu prowadzonego przez Fundację ePaństwo – i na żywo dostarczane są na urządzenia mobilne użytkowników.

Nad aplikacją pracują

1jakubsyty

Jakub Syty

Główny programista (C#, Java) Koordynuje projekt na serwisie github, rozwija kolejne funkcje

1lukizyla

Łukasz Żyła

Koordynator projektu, odpowiedzialny za projektowanie UX i rozwój narzędzia

1JakubKrol

Jakub Król

Programista (integracja API), tworzy i rozwija API dla Senatu

1mike

Michał Szozda

Twórca interfejsu i identyfikacji wizualnejodpowiedzialny za rozbudowę interfejsu na Android i IOS

1wojciechfranke

Wojciech Franke

Tester UX/UI, Testuje rozwój aplikacji na systemy Android i IOS

1bazylkowalski

Bazyli Kowalski

Koordynator ds. współpracy, odpowiedzialny za współpracę z partnerami

1piotrkozlowski

Piotr Kozłowski

Specjalista ds. komunikacji i informacji, zajmuje się promocją aplikacji i kontaktem z mediami

Napisz do nas !

Chcesz się przyłączyć do zespołu lub dowiedzieć się szczegółów na temat naszego projektu?

Aplikacja budowana jest przez :

media30

w Partnerstwie z Sunlight Foundation, Fundacją ePaństwo, Xamarin.